De vlag van Oekraïne met een blauwe lucht op de achtergrond

Mensensmokkel en mensenhandel in relatie tot de oorlog in Oekraïne, derde uitgave

Ten aanzien van de vluchtelingenstroom die na 24 februari 2022 op gang is gekomen na de Russische inval in Oekraïne bestaat het risico op mensensmokkel en mensenhandel. Op basis van (inter)nationale informatie van haar partnerorganisaties heeft het EMM de situatie gemonitord ten behoeve van eventuele gerichte interventies.


Minimale toename signalen en onderzoeken

Sinds de tweede uitgave van dit strategische beeld in april 2022 wordt een minimale toename gezien in mensenhandelsignalen in Nederland in relatie tot vluchtelingen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Bij de partnerorganisaties is één nieuw onderzoek naar seksuele uitbuiting gestart en één naar oplichting van vluchtelingen uit Oekraïne, waarbij mogelijk ook sprake is van uitbuiting. Ook is er een strafrechtelijk onderzoek gestart naar valsheid in geschrifte met Oekraïense documenten, waarbij ook signalen van seksuele uitbuiting zijn onderkend. De meldingen en incidenten omtrent Oekraïnse vluchtelingen hebben voor de NLA tot op heden niet geleid tot een constatering van arbeidsuitbuiting in strafrechtelijke zin. Er zijn in Nederland geen mensensmokkelonderzoeken gestart in relatie tot de oorlog in Oekraïne.

Structureel monitoren

In navolging van haar partnerorganisaties zal het EMM het monitoren van de signalen en strafrechtelijke onderzoeken mensenhandel en mensensmokkel gerelateerd aan de oorlog in Oekraïne inbedden in het bestaande proces, en daar enkel over rapporteren indien daar aanleiding toe bestaat, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een forse (inter)nationale stijging van het aantal signalen en/of strafrechtelijke onderzoeken.