De vlag van Oekraïne met een blauwe lucht op de achtergrond

Mensensmokkel en mensenhandel in relatie tot de oorlog in Oekraïne, tweede uitgave

Ten aanzien van de vluchtelingenstroom die na 24 februari 2022 op gang is gekomen na de Russische inval in Oekraïne bestaat het risico op mensensmokkel en mensenhandel. Op basis van (inter)nationale informatie van haar partnerorganisaties heeft het EMM de situatie gemonitord ten behoeve van eventuele gerichte interventies. 


Meldingen seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting

Van 24 februari tot 24 april 2022 is in Nederland geen sprake van incidenten van of opsporingsonderzoeken naar mensensmokkel in verband met de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Het risico op mensensmokkel door middel van fraude met Oekraïense identiteitsdocumenten is onderkend. Er is wel zicht op meldingen en verdachte gedragingen in relatie tot seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting, zoals personen die vluchtelingen benaderen op stations, in opvangcentra of op sociale media. Dit heeft tot op heden tot één opsporingsonderzoek naar seksuele uitbuiting geleid.