De vlag van Oekraïne met een blauwe lucht op de achtergrond

Mensensmokkel en mensenhandel in relatie tot de oorlog in Oekraïne, eerste uitgave

Ten aanzien van de vluchtelingenstroom die na 24 februari 2022 op gang is gekomen na de Russische inval in Oekraïne bestaat het risico op mensensmokkel en mensenhandel. Op basis van (inter)nationale informatie van haar partnerorganisaties heeft het EMM de situatie gemonitord ten behoeve van eventuele gerichte interventies.  


Nauwelijks concrete signalen

Van 24 februari tot 24 maart 2022 zijn er op Europees en nationaal niveau nauwelijks concrete signalen van mensenhandel en mensensmokkel in relatie tot vluchtelingen uit Oekraïne bekend bij de partnerorganisaties van het EMM. Alle organisaties zijn alert, op de hoogte van de geruchten en monitoren de situatie. Maar er is nog onvoldoende informatie om een betrouwbaar beeld van de situatie te kunnen schetsen.