Help

Op deze website leest u wat het Expertisecentrum Mensenhandel & Mensensmokkel doet en kunt u onder andere publieke rapportages downloaden.

Documenten op deze website

Deze website biedt diverse documenten aan in pdf-formaat (portable document format). Om pdf-bestanden te kunnen lezen en afdrukken heeft u een programma nodig. Dergelijke programma’s bestaan voor verschillende computerplatforms, zoals Windows, Mac OS en Linux. Ze zijn doorgaans gratis beschikbaar op het internet, bijvoorbeeld Adobe Reader.

Abonneren

Wilt u op de hoogte blijven van actuele berichten en nieuwe publicaties? Dan kunt u zich abonneren op deze site.

Vertrouwelijke rapportages

De vertrouwelijke rapportages die het EMM opstelt, zijn enkel te raadplegen op de besloten digitale werkomgeving (DWO) van het EMM. Medewerkers van de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Openbaar Ministerie - de vijf partnerorganisaties van het EMM - kunnen met een Extranet-account van de Politieacademie toegang verkrijgen tot deze besloten omgeving. Onder de kop 'Digitale Werkomgeving (DWO)' hieronder staan de links naar de verschillende werkomgevingen onder elkaar. Aan de totstandkoming van een vertrouwelijke rapportage wordt waar mogelijk een nieuwsbericht gewijd op deze publieke website van het EMM.

Digitale Werkomgeving (DWO)

Het EMM maakt gebruik van verschillende Digitale Werkomgevingen. Hieronder zijn de directe links naar de verschillende omgevingen weergegeven. Let wel: een Extranet-account en additionele authenticatie is vereist voor toegang tot de werkomgevingen. Onder de kop 'Extranet-account' hieronder leest u op welke wijze u een account kunt aanvragen.

Toegang tot de DWO Operationeel Overleg EMM en de DWO Coördinerend Overleg EMM is voorbehouden aan deelnemers aan de betreffende overlegstructuren. Bij het klikken op één van bovenstaande links verlaat u deze website en wordt u naar de website van de Politieacademie geleid.

Extranet-account

  • Voor informatie over (het aanvragen van) een Extranet-account kunt u terecht op de website van de Politieacademie. Deze dienst is beschikbaar voor collega's van de politie, studenten van de Politieacademie en diverse partners van de politie. 
  • Bent u werkzaam bij één van de convenantpartners van het EMM maar kunt u via bovenstaande link geen Extranet-account aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier Extranet-account voor derden en een geheimhoudingsverklaring in. Let op:  u vraagt een Extranet-account aan bij de Politieacademie, niet bij het EMM. Heeft u vragen over deze aanvraag, het aanvraagformulier of de geheimhoudingsverklaring? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatieknooppunt van de Politieacademie.
  • Beschikt u over een Extranet-account, dan kunt u met uw gegevens inloggen op de startpagina van de digitale werkomgeving (DWO) van het EMM. U dient aanvullend geautoriseerd te worden om vertrouwelijke publicaties te kunnen downloaden. Op de DWO EMM pagina leest u op welke wijze u deze autorisatie aanvraagt. 

Vragen en opmerkingen

Wij streven ernaar de site zo volledig, correct, actueel en gebruikersvriendelijk mogelijk te houden. De site is voortdurend in ontwikkeling. Heeft u vragen, opmerkingen en suggesties over de werking en vormgeving van de site? Deze kunt u indienen via het contactformulier.