Wat doen we

Het EMM zet actief in op de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. Bij het EMM komen signalen van en strafrechtelijke onderzoeken naar mensenhandel en mensensmokkel van de partnerorganisaties samen. Daar vindt vervolgens een vertaling plaats naar operationele, tactische en strategische producten, aan de hand waarvan de partnerorganisaties hun strafrechtelijke en publiekrechtelijke bevoegdheden kunnen toepassen.

Voorafgaand aan de doorontwikkeling was het EMM het centrale punt waar diverse organisaties, zoals de Kamer van Koophandel en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, hun signalen van mensenhandel en mensensmokkel aan verstrekten. Deze signalen worden nu direct, zonder tussenkomst van het EMM, verstrekt aan de meest geëigende opsporingsorganisatie. De opsporingsorganisaties delen hun signalen en onderzoeken met elkaar binnen het EMM voor een organisatie-overstijgend beeld.

Trends en fenomenen

Het EMM verzamelt ook documentatie en mediaberichten voor zicht op trends en fenomenen mensenhandel en mensensmokkel. De rol van het EMM als national contactpoint voor vragen over mensenhandel en mensensmokkel, ook van internationale en buitenlandse partners, draagt bij aan haar signaleringsfunctie.

Producten

Vanuit deze informatiepositie stelt het EMM op geprioriteerde thema's operationele, tactische en strategische producten op, aan de hand waarvan de partnerorganisaties op constructieve wijze hun taakstelling kunnen verwerkelijken met betrekking tot de signalering en integrale bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel.