Governance

Het EMM bestaat uit medewerkers van haar partnerorganisaties en kent een strategische, tactische en operationele sturingslaag. 

Alle partnerorganisaties hebben medewerkers bij het EMM geplaatst, met uitzondering van het Openbaar Ministerie. Het betreft een hoofd en plaatsvervangend hoofd EMM (teamleiding), proces- en inhoudscoördinatoren en medewerkers van de afdelingen Administratie, Analyse, Kennis & Onderzoek en Informatierecherche.

Sinds de doorontwikkeling kent het EMM drie sturingslagen: het Strategisch Beraad, het Coördinerend Overleg EMM (CO-EMM) en het Operationeel Overleg EMM (OP-EMM). Daarnaast is een adviesorgaan opgericht dat juridisch advies aan het EMM verleent. 
 

Organogram

Onderstaand organogram van het EMM geeft alle onderdelen overzichtelijk weer.


Organogram van het EMM
Beeld: ©EMM / Organogram van het EMM, inclusief sturingslagen