Convenant EMM

In 2021 heeft de doorontwikkeling van het EMM geleid tot het ondertekenen van een nieuw convenant door de vijf partnerorganisaties. Dit is een overeenkomst tussen de vijf organisaties over het uitwisselen van informatie ten behoeve van de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel.