Een arbeider werkt met een slijptol

Rol van online platformen bij arbeidsuitbuiting

In lijn met de ontwikkeling dat online communicatie een steeds belangrijkere plaats inneemt in de maatschappij worden online platformen in toenemende mate gebruikt bij arbeidsuitbuiting. Er is nog weinig zicht op de wijze waarop de activiteiten naar het online domein zijn verschoven. Dit heeft de aanleiding gevormd voor een onderzoek naar de rol van online platformen bij arbeidsuitbuiting. 


Vijftien platformen en zeven fasen van arbeidsuitbuiting

In het onderzoek zijn vijftien online platformen geïdentificeerd, onder te verdelen in vijf type platformen: instant messaging diensten, sociaalnetwerksites, advertentiewebsites, betaalplatformen en identificatiediensten. Deze platformen spelen een rol in de zeven fasen van het barrièremodel arbeidsuitbuiting (werving, entree, huisvesting, identiteit, binding, arbeid en financieel gewin) in relatie tot tien verschillende branches.

Instant messaging diensten en sociaalnetwerksites

Het type platform dat veruit het meeste voorkomt, betreft instant messaging diensten (WhatsApp en WeChat) en sociaalnetwerksites (Facebook). Deze platformen hebben gemeen dat er verschillende (openbare en privé-) groepen zijn waarin informatie wordt gedeeld en waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Instant messaging diensten en sociaalnetwerksites spelen in bijna alle fasen van arbeidsuitbuiting een rol, de overige typen platformen slechts in enkele fasen. Online platformen worden in relatie tot arbeidsuitbuiting het vaakst ingezet in de fase werving, gevolgd door arbeid. De meest voorkomende branche is de schoonmaakbranche, gevolgd door de bouw en de horeca.