Aanvraagformulier Extranet account voor derden

Met deze formulieren kunt u een Extranet-account aanvragen. Deze dienst is beschikbaar voor collega's van de politie, studenten van de Politieacademie en diverse partners van de politie.


Controleer eerst of het voor u mogelijk is om een Extranet-account aan te vragen op de website van de Politieacademie. Lukt dit niet, gebruik dan het aanvraagformulier hierboven. Aanvragen dienen te worden vergezeld van een getekende geheimhoudingsverklaring. Op het aanvraagformulier staat beschreven hoe en waar u uw aanvraag indient.

Let op: Een Extranet-account vraagt u aan bij de Politieacademie en niet bij het EMM. Heeft u vragen over het aanvraagformulier of de geheimhoudingsverklaring? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatieknooppunt van de Politieacademie