Rapport toegankelijkheidsonderzoek

Wij vinden het belangrijk dat onze website voor iedereen toegankelijk is. Daarom hebben we onafhankelijk onderzoek laten doen naar de toegankelijkheid van onze website.


Bij dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de toegankelijkheid van het platform (Platform Rijksoverheid) en de toegankelijkheid van de inhoud. Dit rapport beschrijft het resultaat van inhoudelijk onderzoek (contentonderzoek) met betrekking tot onze website. We blijven ons inspannen om onze website toegankelijk te maken én te houden voor al onze bezoekers.