Een man zit op straat met een mobiele telefoon in zijn hand.
Beeld: ©EMM

Rol van online platformen bij criminele uitbuiting

Uit recente media berichten blijkt dat slachtoffers van criminele uitbuiting in toenemende mate online worden geronseld. Ook zijn er aanwijzingen dat de criminele uitbuiting zelf online plaatsvindt. Er is echter nog weinig zicht op de wijze waarop de verschillende fasen van criminele uitbuiting online voltrekken. Dit heeft geleid tot een onderzoek naar de rol van online platformen bij criminele uitbuiting. 


Instant messaging diensten en sociaalnetwerksites

Het aantal registraties waaruit blijkt dat een online platform een rol heeft gespeeld bij criminele uitbuiting is relatief klein. De registraties waarin online platformen naar voren komen, hebben betrekking op vier verschillende vormen van criminele uitbuiting: drugscriminaliteit, winkeldiefstal, oplichting en fraude. Het type platform dat het meeste gebruikt wordt, betreft instant messaging diensten (WhatsApp, Snapchat) en sociaalnetwerksites (Facebook). Deze platformen worden in relatie tot criminele uitbuiting het meest ingezet voor het versturen van digitale (dreigende) berichten aan het slachtoffer en voor communicatie over de uitvoering van de strafbare feiten.

Meer inzicht nodig: belang van registratie

Om meer zicht te krijgen op de wijze waarop online platformen worden ingezet in relatie tot criminele uitbuiting, verdient het aanbeveling om in intakegesprekken standaard te vragen in hoeverre en op welke wijze online platformen een rol hebben gespeeld in de uitbuitingssituatie. Door informatie beter vast te leggen kan meer richting worden gegeven aan de aanpak van criminele uitbuiting.