De vlag van Vietnam met blauwe lucht op de achtergrond

Vietnamese mensenhandel en mensensmokkel

Uit organisatie-overstijgend onderzoek naar Vietnamese netwerken in Nederland blijkt dat Vietnamezen betrokken zijn bij verschillende vormen van criminaliteit die aan mensenhandel en mensensmokkel te relateren zijn. De vertrouwelijke operationele bevindingen zijn gedeeld met de opsporingspartners van het EMM. De bevindingen van tactische aard zijn samengevat in een openbare publicatie.


Vietnamese netwerken

De aanleiding van het onderzoek is het ontbreken van zicht op Vietnamese netwerken. Dat was de conclusie van een onderzoek dat het EMM in 2019 heeft uitgevoerd naar de omvang en omstandigheden van vermissingen van Vietnamese AMV’s in relatie tot mensenhandel en mensensmokkel (zie link onderaan de pagina). Het ontbreken van zicht op Vietnamese netwerken heeft de aanleiding gevormd om in 2020-2021 alle registraties, van alle criminaliteitsvormen, in relatie tot Vietnamezen te analyseren.

Hennepkwekerijen, nagelsalons en vermissingen

Uit het onderzoek blijkt dat Vietnamezen betrokken zijn bij verschillende vormen van criminaliteit die aan mensenhandel en mensensmokkel te relateren zijn. Bij illegaal in Nederland verblijvende Vietnamezen die worden aangetroffen in hennepkwekerijen, is regelmatig sprake van signalen van criminele uitbuiting. Daarnaast is in relatie tot nagelsalons dikwijls sprake van signalen van arbeidsuitbuiting, schijnrelaties, valsheid in geschrifte, gefingeerde dienstverbanden en misbruik van de kennismigrantenregeling. Ten slotte lijken mensensmokkelorganisaties een rol te spelen bij verdwijningen van (minderjarigen) Vietnamezen uit de beschermde opvang.