Een man met een gele jas loopt tussen de treinrails, van achteren gezien

Criminele uitbuiting van Noord-Afrikaanse AMV's

Er is sprake van signalen van criminele uitbuiting van Noord-Afrikaanse AMV's en jongvolwassenen die in Nederland en Europa veelvoorkomende criminaliteit, zoals inbraken en diefstallen, plegen. Dat blijkt uit onderzoek dat het EMM heeft uitgevoerd door middel van data-analyse, interviews en literatuuronderzoek.  


Gezagsverhouding volwassenen-minderjarigen

Uit het onderzoek blijkt dat Noord-Afrikaanse jongeren door een persoon of een groep personen worden aangestuurd en/of gedwongen om strafbare feiten te plegen. Minderjarigen worden meegenomen door volwassenen, die hen leren hoe ze moeten stelen en hen daar opdracht toe lijken te geven. Aangezien er in het geval van een minderjarige geen sprake hoeft te zijn van dwang om als slachtoffer mensenhandel te worden aangemerkt, is het voldoende als er kan worden aangetoond dat er bij het plegen van het strafbare feit evident sprake is van een gezagsverhouding, maar opsporingsambtenaren zijn bij deze doelgroep nog onvoldoende gericht op het onderkennen van criminele uitbuiting. De jongeren voelen zich genoodzaakt om te stelen omdat zij hun leefgeld naar familie in het buitenland sturen, waardoor zij niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Opvallend is dat veel jongeren een vorm van verslaving hebben, waarbij vooral het gebruik van anti-epileptica medicatie opvalt.