De vlag van Eritrea met blauwe lucht op de achtergrond

Vermissingen van Eritrese minderjarigen

In 2020 zijn enkele Eritrese minderjarige en jongvolwassen vrouwen als vermist opgegeven. Ze zijn nog maar kort in Nederland. Familieleden maken geen bezorgde indruk. In 2021 blijkt opnieuw sprake te zijn van vermissingen. Het EMM heeft onderzocht of er sprake is van signalen van mensenhandel of mensensmokkel.


Misbruik nareisregeling

Sinds 2014 betreft het enkele tientallen vermissingen van minderjarige of jongvolwassen Eritrese vrouwen en in mindere mate van Eritrese minderjarige jongens. Ze zijn op basis van de nareisregeling naar Nederland gereisd, voor gezinshereniging met (zogenaamde) familieleden die zich reeds in Nederland bevonden. De minderjarigen worden soms, onder een andere identiteit, in een ander Europees land teruggevonden. Tot op heden zijn er geen signalen van mensenhandel of mensensmokkel onderkend. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat misbruik wordt gemaakt van de nareisprocedure om toegang tot Nederland te verkrijgen om daarna, doorreizend naar een ander EU-land, een zelfstandige asielaanvraag te doen.