Een auto rijdt achter een vrachtwagen, vanuit het perspectief van de bestuurder van de auto gezien

Kwetsbare personen ingezet voor mensensmokkel

Naar aanleiding van een sterke toename van het aantal Nederlandse gedetineerden in Kroatië, Slovenië, Hongarije en Oostenrijk die aspecten van kwetsbaarheid vertonen, heeft het EMM onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van kwetsbare personen bij mensensmokkel. Aspecten van kwetsbaarheid vormen immers een indicatie van slachtofferschap van criminele uitbuiting.

Nieuwe modus operandi van mensensmokkelnetwerken

Uit het onderzoek blijkt dat in georganiseerd verband sprake is van het ronselen van kwetsbare Nederlandse personen die worden ingezet voor mensensmokkel. Een groot deel van de Nederlandse personen die in 2021 in landen als Kroatië, Slovenië, Hongarije, Oostenrijk en Polen zijn gedetineerd voor mensensmokkel, is als kwetsbaar te kwalificeren. Ook in Nederlandse onderzoeken naar mensensmokkel in georganiseerd verband is gesignaleerd dat kwetsbare personen betrokken zijn bij mensensmokkel. Het betreft personen met onrechtmatig verblijf in Nederland, een laag IQ, licht verstandelijke beperking, psychische problemen, minderjarige leeftijd, drugsverslaving en/of schulden. Uit de toename en overeenkomstige wijze waarop ze zijn geronseld en ingezet voor mensensmokkel lijkt af te leiden dat er sprake is van een nieuwe modus operandi van georganiseerde criminele mensensmokkelnetwerken.