Stageprocedure

Aangezien het EMM beheersmatig onder de politie valt, is het stagebeleid van het EMM gelieerd aan het stagebeleid van de politie.

De stageprocedure bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Reageren op een stageopdracht
  2. Briefselectie
  3. Kennismakingsgesprek
  4. Screening*
  5. Stageovereenkomst**
  6. Start stage

*Indien je tijdens je stage met Wpg-informatie te maken krijgt, dien je gescreend te worden. Dit wordt gedaan door middel van een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek dat een doorlooptijd heeft van circa 6 weken.

**Het komt soms voor dat een onderwijsinstelling zelf een stageovereenkomst opstelt. Wanneer je tijdens je stage met Wpg-informatie zult werken, gebruiken we vanwege juridische aspecten alleen de stageovereenkomst van de politie.