Signalen van criminele uitbuiting bij vermogensdelicten gepleegd door Belarussen

Enkele Belarussen, waaronder minderjarigen, hebben na aanhouding voor het plegen van vermogensdelicten verklaard hiertoe te zijn aangestuurd en gedwongen. Ze zijn nog maar net in Nederland en verblijven in asielzoekerscentra. Op basis van hun persoonlijke omstandigheden lijken ze een extra kwetsbare groep voor uitbuiting. Het EMM heeft een landelijke operationele analyse uitgevoerd.

Een jongen met een pet op en een rugzak om loopt op een station, gezien van achteren
Beeld: ©EMM

Rolverdeling onbekend

Belarussen plegen in wisselende samenstellingen vermogensdelicten en er lijkt geen sprake van een duidelijke organisatiegraad. De delicten worden door het hele land gepleegd. De reistijd is soms aanzienlijk. De politieregistraties bieden vaak geen inzicht in de rolverdeling tussen de personen die bij het plegen van de delicten betrokken zijn.

Aansturing en dwang

Er zijn enkele signalen van aansturing en dwang naar voren gekomen uit verklaringen van aangehouden Belarussen, waaronder minderjarigen. Dit heeft tot intakegesprekken mensenhandel geleid. Echter, sindsdien zijn deze mogelijke slachtoffers niet meer in Nederland aangetroffen. Om signalen van criminele uitbuiting beter te onderkennen, kunnen opsporingsambtenaren bij aanhoudingen meer aandacht besteden aan de achtergrond van verdachten en de rolverdeling bij het plegen van de delicten.

Mensensmokkel

Daarnaast zijn uit de analyse enkele registraties mensensmokkel van Belarussen naar voren gekomen. Veel Belarussen reizen met een Pools D-visum in hun paspoort. Aan de afgifte van dit visum door Polen zijn echter voorwaarden verbonden, zoals een arbeidsovereenkomst. Door consequenter te controleren of een getoond D-visum geldig is en de vreemdeling rechtmatig in het Schengengebied verblijft, kan hulp bij wederrechtelijke grensoverschrijding (mensensmokkel) beter worden gedetecteerd.

De onderzoeksbevindingen zijn vastgelegd in een tactisch intelligence beeld met de rubricering Departementaal Vertrouwelijk. Dit document is voor de partnerorganisaties van het EMM te raadplegen via de besloten digitale werkomgeving (DWO) van het EMM.