Mensenhandel en mensensmokkel van Afghanen na de machtsovername van de Taliban

Na de machtsovername door de Taliban in Afghanistan op 15 augustus 2021 is een migratiestroom ontstaan, die een voedingsbodem heeft gecreëerd voor mensensmokkel en mensenhandel. In combinatie met de verhoogde asielinstroom in Nederland heeft het EMM de signalen mensenhandel en mensensmokkel van Afghanen in Nederland een jaar gemonitord.

Een man fietst over een vlakte in Kabul, Afghanistan
Beeld: ©EMM / Een man fietst over straat in Kabul, Afghanistan

Verhoogde asielinstroom

De verhoogde asielinstroom van Afghanen in Nederland, met een enorme piek in september 2021, is grotendeels te verklaren door de eerste asielaanvragen van Afghanen die in augustus 2021 door Nederland uit Afghanistan zijn geëvacueerd. Zij zijn uit Afghanistan opgehaald door de Nederlandse overheid en hebben voor de reis naar Nederland geen gebruik gemaakt van de diensten van mensensmokkelaars.

Inklimmers

In de onderzoeksperiode van 1 juni 2021 tot 1 juni 2022 is slechts een enkele registratie mensenhandel in relatie tot Afghanen gevonden. Het onderzoek heeft wel zicht gegeven op een paar honderd registraties mensensmokkel met Afghaanse betrokkenen. De registraties zien vooral op het inklimmen; het ongezien in of onder voertuigen of opleggers klimmen met als doel heimelijk en wederrechtelijk Nederland in, uit of door te reizen. De politie inklimcijfers vertonen een piek in het aantal aangetroffen Afghaanse inklimmers in de wintermaanden. Experts hebben hier geen eenduidige verklaring voor.

Machtsovername Taliban

De Afghanen zijn een veelvoorkomende nationaliteit bij het inklimmen. Het betreft vaak jongeren die al langere tijd in Europa rondzwerven en die via het inklimmen proberen naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Slechts een handvol inklimmers verklaart Afghanistan te hebben verlaten vanwege de Taliban. In alle gevallen blijkt het vertrek uit Afghanistan vóór de periode van de machtsovername van de Taliban te liggen, toen Afghanistan ook al te maken had met onderdrukking, armoede en oorlog. De machtsovername van de Taliban heeft niet tot een zichtbare toename van mensenhandel- of mensensmokkelsignalen van Afghanen in Nederland geleid.

De onderzoeksbevindingen zijn vastgelegd in een informatierapport met de rubricering Departementaal Vertrouwelijk. Dit informatierapport is voor de partnerorganisaties van het EMM te raadplegen via de besloten digitale werkomgeving (DWO) van het EMM.