Verhoogde asielinstroom van Jemenieten gaat gepaard met signalen van mensensmokkel

Sinds het laatste tertaal van 2021 is er een sterk verhoogde instroom van Jemenitische asielzoekers in Nederland. Daarbij is sprake van signalen mensensmokkel. Daarop heeft het EMM geïnventariseerd welke informatie bij haar partnerorganisaties beschikbaar is over mensensmokkel en mensenhandel van Jemenitische vreemdelingen.

Een gebouw in Sana, Jemen
Beeld: ©EMM / Een gebouw in Sana'a, Jemen

Verhoogde asielinstroom

De instroom van Jemenitische vreemdelingen in Nederland is het laatste tertaal van 2021 met ruim 600% toegenomen. Nederland ontvangt momenteel verreweg de meeste asielaanvragen van Jemenieten in de Europese Unie. Door Europol en de Koninklijke Marechaussee zijn signalen mensensmokkel geregistreerd in relatie tot Nederland.

Look-a-like constructie

In de onderzoeksperiode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2022 betreft het een gering aantal signalen. Het gaat onder andere om mensensmokkel via de zogenaamde look-a-like constructie (inreizen door gebruik te maken van een ID-document met een gelijkende foto) en het met de auto illegaal over de grens brengen van ongedocumenteerden. Er zijn geen geregistreerde signalen mensenhandel van Jemenitische vreemdelingen.

De partnerorganisaties van het EMM zijn alert op de situatie en overgegaan tot (strafrechtelijk) onderzoek. Het EMM zal de ontwikkelingen blijven monitoren, om indien daar aanleiding toe bestaat over te gaan tot een verdiepende analyse.

De onderzoeksbevindingen zijn vastgelegd in een informatierapport met de rubricering Departementaal Vertrouwelijk. Dit informatierapport is voor de partnerorganisaties van het EMM te raadplegen via de besloten digitale werkomgeving (DWO) van het EMM.