Mensensmokkel van Indiase asielzoekers die met onbekende bestemming vertrekken

Eind 2021 heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gesignaleerd dat meerdere Indiase personen na enkele dagen in Nederland met onbekende bestemming uit de opvang zijn vertrokken. Naar aanleiding van de omstandigheden van de wijze van inreizen en vertrek heeft het EMM onderzocht of hier sprake kan zijn van mensensmokkel en/of slachtofferschap mensenhandel.

Uitzicht op de stad Udaipur in Rajasthan, India
Beeld: ©EMM / Uitzicht op de stad Udaipur in Rajasthan, India

Verhoogde asielinstroom

Door een stijging van het aantal eerste asielaanvragen van burgers van India staat de Indiase nationaliteit sinds tertaal 2 van 2021 in Nederland in de top 5 van veilige landen van herkomst. De asielaanvragen vinden veelal plaats nadat ze op doorreis op Schiphol worden gestopt, in verband met frauduleuze documenten of omdat het vermoeden bestaat dat misbruik wordt gemaakt van een visumvrije transitzone. De eindbestemming is vaak de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk.

Betrokkenheid reisagenten

Er zijn indicaties dat er contact is met reisagenten. De betrokkenheid van een reisagent die een alternatieve route aanbiedt, verklaart vermoedelijk waarom de meeste Indiase asielzoekers, soms al na een paar dagen, met onbekende bestemming van de opvang-locatie vertrekken. De enkele concrete signalen mensensmokkel zijn in Nederland opgevolgd door strafrechtelijke onderzoeken. Er zijn geen signalen mensenhandel. 

De onderzoeksbevindingen zijn vastgelegd in een informatierapport met de rubricering Departementaal Vertrouwelijk. Dit informatierapport is voor de partnerorganisaties van het EMM te raadplegen via de besloten digitale werkomgeving (DWO) van het EMM.